Aktualności

Co nowego u nas słychać

Realizacja projektu termomodernizacyjnego - 31 październik 2014

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

 

1. Termomodernizacja budynków oraz budowa kolektorów słonecznych na budynkach Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego przy ul. Batorego i ul. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Nr wniosku : WND-RPDS.05.04.00-02-006/13

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 09/08/2011

Data rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu 23/12/2013

Data zakończnia rzeczowego realizacji projektu 15/12/2014

Data zakończenia finansowego realizacji projektu 28/12/2014

 

Wydatki kwalifikowalne 6 257 554,36

Poziom dofinansowania 84,56%

Kwota dofinansowania  5 291 387,97

Inwestycja polega na termomodernizacji budynku nr 1, termomodernizacji dachu budynku oddziałów dziecięcych przy ul. Batorego,  budowie instalacji solarnej wspomagającej działanie systemu ciepłej wody użytkowej na budynkach przy ul. Batorego i przy ul. Sokołowskiego oraz termomodernizacji kotłowni wraz z jej wyposażeniem mieszczącej się przy ul. Batorego. Podglądnijmy na jakim etapie jest obecnie nasz projekt.

 

Sylwia Grzondziel

Pełnomocnik ds. marketingu

Koordynator projektu

 

 

 
BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/aktualnosci/realizacja-projektu-termomodernizacyjnego