Aktualności

Co nowego u nas słychać

WHO Roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej - 18 luty 2020

Inauguracja w Ministerstwie Zdrowia Międzynarodowej Kampanii "Nursing Now" Polska i ogłoszenia przez WHO Roku 2020 Międzynarodowym Rokiem
Pielęgniarki i Położnej

Link do Film -
https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE


Kontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600
/aktualnosci/who-roku-2020-miedzynarodowym-rokiem-pielegniarki-i-poloznej