Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

Oddział założony w 2005r., jest kontynuatorem Wałbrzyskiej Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, która sięga 1977 roku. Jest jedną z trzech jednostek tego typu             na Dolnym Śląsku, zajmującą się leczeniem schorzeń twarzoczaszki i szyi. Dysponuje ośmioma łóżkami, na salach 1,2,3 – osobowych,
salą zabiegową „czystą” i „brudną” oraz salą operacyjną do zabiegów w znieczuleniu miejscowym. Podstawowe zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo - twarzowej na bloku operacyjnym dwa razy w tygodniu.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
i dwa miejsca rezydenckie. Prowadzi również staże kierunkowe.
Oddział ma dostęp do szerokiej bazy diagnostycznej:
- diagnostyka obrazowa;
- RTG cyfrowe, w tym RTG panoramiczne;
- TK, MR, USG;
- badania laboratoryjne i mikrobiologiczne;
- diagnostyka patomorfologiczna ( również badanie śródoperacyjne );
- współpraca ze wszystkimi Oddziałami Szpitalnymi

Procedury wykonywane w Oddziale Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
- Diagnostyka i leczenie urazów twarzoczaszki
- Diagnostyka i leczenie stanów zapalnych twarzoczaszki i szyi
- Diagnostyka i leczenie schorzeń zatok obocznych nosa
- Diagnostyka i leczenie chorób gruczołów ślinowych
- Diagnostyka i leczenie nowotworów jamy ustnej
- Chirurgia przedprotetyczna
- Leczenie wad rozwojowych twarzoczaszki

Personel:


Kierownik oddziału: Lek. dent. specjalista chirurgii szczękowo twarzowej: Krzysztof Bujak
Zastępca Kierownika oddziału: Lek. dent. specjalista chirurgii szczękowo twarzowej: Ilona Zając - Kozłowska


Asystenci: Lek. dent. specjalista chirurgii szczękowo twarzowej: Maciej Trześniewski; Lek.dent. specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej Wojciech Szczpański


Rezydenci: Lek.dent. Barbara Kubiak

Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Wiśniewska

Telefony:
Kierownik Oddziału: 74 64 89 922
Dyżurka Lekarska: 74 64 89 923
Dyżurka Pielęgniarska: 74 64 89 808
Sekretariat: 74 64 89 811
Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej: 74 64 89 795
Rejestracja Główna: 74 64 89 679
Email: chirurgia.szczekowa@zdrowie.walbrzych.pl

Przy oddziale funkcjonuje Poradnia, czynna trzy razy w tygodniu:
wtorek, środa, piątek od 08:00 do 12:00.

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/oddzial-chirurgii-szczekowo-twarzowej