Oddział Rehabilitacyjny

Ordynator Oddziału: lek. Dariusz Rybacki
Pielęgniarka Oddziałowa: Dorota Karolczak

Lokalizacja: 58-300 Wałbrzych, ul. Batorego 4

Kontakt:

 • Sekretariat Oddziału: 74 64 89 879
 • Dyżurka Pielęgniarska: 74 64 89 870 lub 956

W ramach Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej przyjmowani są pacjenci po zabiegach operacyjnych:

 • wsczepienia endoprotez stawów biodrowych i kolanowych,
 • po zabiegach rekontrukcyjnych narządu ruchu,
 • po operacjach złamań kości,
 • po urazach wielonarządowych.

Do oddziału rehabilitacji neurologicznej przyjmowani są pacjenci:

 • bezpośrednio po incydentach udarowych,
 • po operacjach neurochirurgicznych,
 • z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego,
 • z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
 • Ul. Sokołowskiego 4
 • 58-309 Wałbrzych
 • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
 • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
 • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/oddzial-rehabilitacyjny