Projekty rankingowane

Uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu w dniu 1 marca 2010 r. miało miejsce uroczyste otwarcie rozbudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Modernizacja SOR jest realizacją projektu pn. „Podniesienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez budowę lądowiska i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wałbrzychu" . Projekt ten jest planowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego).

Decyzją Ministra Zdrowia z 30.11.2009 r.  projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR w wysokości 5 208 065,52 PLN.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia  - Pani Minister Zdrowia  dr Ewa Kopacz i Sekretarz  Stanu Jakub Szulc. Przecięcia wstęgi dokonali Pani Minister Ewa Kopacz, Prof. Juliusz Jakubaszko - Krajowy Konsultant ds. Medycyny Ratunkowej, Ordynator Oddziału Ratunkowego w Szpitalu dr Dariusz Lorenc oraz Ksiądz Biskup Diecezji Świdnickiej Adam Bałabuch. W uroczystości brali udział także przedstawiciele samorządu wojewódzkiego -Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego  Jerzy Łużniak oraz Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Polityki Zdrowotnej dr Roman Szełemej a także  Wiceprezydent Wałbrzycha Pan Marek Małecki. Obecni byli też  Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pani dr Wioletta Niemiec wraz Panem dr Michałem Dzięgielewskim, Poseł Parlamentu Europejskiego  Piotr Borys, Posłowie Sejmu RP Pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Pan Henryk Gołębiewski  oraz Senator RP Roman Ludwiczuk, liczni przedstawiciele środowiska medycznego z Dolnego Śląska, mieszkańcy Wałbrzycha.

Po rozbudowie i modernizacji jest to drugi co do wielkości na Dolnym Śląsku tak nowoczesny i  funkcjonalny SOR. Profil medyczny Szpitala im. Dr A. Sokołowskiego z dominującym udziałem oddziałów zabiegowych i interwencyjnych  zabezpiecza wszystkie niezbędne świadczenia w zakresie stanów  zagrożenia życia. Nowoczesne lądowisko dla śmigłowców sanitarnych funkcjonuje już od kilku miesięcy zapewniając sprawny i szybki transport do Szpitala im. Dr A. Sokołowskiego pacjentom z całej południowej części  województwa dolnośląskiego.

Pani Minister E. Kopacz zwiedziła cały kompleks szpitalny przy ul. Sokołowskiego w tym siedzibę ośrodka radioterapii  „Euromedic Onkoterapia" współpracującego ze szpitalem.

zapraszamy do galerii z uroczystości otwarcia SOR-galeria

 


 

Uroczyste otwarcie lądowiska dla helikopterów.

25 maja 2009 r. uroczyście otwarte zastało lądowisko dla helikopterów na terenie Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego przy ul. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Przecięcia wstęgi dokonali wiceminister zdrowia Jakub Szulc oraz Prof. Juliusz Jakubaszko, Krajowy Konsultant ds. Medycyny Ratunkowej.

Projekt pn. „Podniesienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez budowę lądowiska i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wałbrzychu" jest planowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego).

 

 

Zapraszamy do galerii!

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/projekty-rankingowane