Terapia dzieci z autyzmem

TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM

 

ODDZIAŁ  DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  prowadzi diagnozę i terapię dzieci z autyzmem.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia.  Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go znacznie później, niekiedy dopiero u nastolatków, a nawet osób dorosłych.

Im wcześniej postawiona zostanie diagnoza a dziecko objęte specjalistyczną terapią, tym większa szansa na jego  dobre funkcjonowanie w przyszłości.

Pacjenci  przyjmowani są do oddziału na podstawie skierowania do Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, które może wystawić każdy lekarz.

Przyjęcie do oddziału odbywa się po wstępnej konsultacji psychiatrycznej na którą należy się wcześniej umówić  osobiście lub telefonicznie:  

dyżurka lekarska: (74) 6489994

gabinet psychologa (74) 6489995

dyżurka pielęgniarska (74) 6489996

Jeśli niepokoją Państwa objawy występujące u Waszych dzieci nie zwlekajcie, zadzwońcie.

W RAMACH POBYTU PACJENTA W ODDZIALE OFERUJEMY:

 • diagnozę kliniczną autyzmu
 • diagnozę rozwoju dziecka i jego dysfunkcji
 • indywidualny profil terapeutyczny dla każdego pacjenta oparty o diagnozę rozwoju dziecka.
 • opiekę medyczną - niezbędne badania, porady medyczne
 • indywidualną terapię psychologiczną
 • terapię integracyjną grupową
 • psychoedukację rodziny i pacjenta

terapię wspierającą dla rodziców

 • terapię pedagogiczną oraz logopedyczną realizowaną - w ramach zajęć organizowanych przez Szkołę Przyszpitalną.

CELE TERAPII DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH:

 • rozwój sfery poznawczej
 • stymulowanie dziecka do nawiązywania kontaktów społecznych
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (mowa ciała, naśladownictwo, wrażenia zmysłowe, umiejętność czytania i pisania), w tym trening umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych
 • trening wyrażania potrzeb i emocji

METODY TERAPEUTYCZNE KTÓRYMI PRACUJEMY:

 • Stymulacja sensoryczna
 • Metoda Knillów
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborn
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda Ułatwionej Komunikacji

ZAJĘCIA ODBYWAJA SIĘ TRZY RAZY W TYGODNIU.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
 • Ul. Sokołowskiego 4
 • 58-309 Wałbrzych
 • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
 • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
 • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/terapia-dzieci-z-autyzmem