TURNUS DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNY - FERIE ZIMOWE 2014

TURNUS DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNY - FERIE ZIMOWE 2014

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego
Wałbrzych, ul. Batorego 4

organizuje w okresie ferii zimowych 2014r (17.02.2014 – 28.02.2014)

TURNUS DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNY dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi oraz lękowymi.

OFERUJEMY:

- diagnostykę i terapię psychiatryczną
- porady lekarskie

- diagnostyka laboratoryjną, EEG
- diagnostykę i psychologiczną

- indywidualną i grupową terapię psychologiczną
- diagnozę i terapię rodziny
- terapię zajęciową i inne zorganizowane formy terapii

- opiekę pielęgniarską
- wywiady i interwencje socjalne
- zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne (oświata zdrowotna)

Pacjenci podczas turnusu przebywają w oddziale w godzinach od 9 do 14. W tym czasie objęci są opieką doświadczonego personelu terapeutyczno – medycznego.

Udział w turnusie jest BEZPŁATNY.

Do przyjęcia na oddział niezbędne jest SKIEROWANIE do ODDZIAŁU DZIENNEGO PSYCHIATRYCZNEGO (duży druk skierowania), które może wystawić każdy lekarz.

KONTAKT:
Dyżurka lekarska tel. (74) 64 89 994

Dyżurka pielęgniarska tel. (74) 64 89 996

Gabinet psychologa ( 74 ) 64 89 995

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życia



Kontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/turnus-diagnostyczno-terapeutyczny-ferie-zimowe-2014