ZABIEGI OPERACYJNE

Alloplastyka stawu biodrowego

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

przeprowadzone dotychczas badania wykazały poważną chorobę zwyrodnieniową pańskich stawów biodrowych. Zniszczony chorobowo staw musi zostać wymieniony na sztuczny staw - endoprotezę. Przed zabiegiem operacyjnym lekarz przeprowadzi z Panią/Panem rozmowę na temat leczenie operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego. W związku z Pańskimi dolegliwościami zakwalifikowano Panią/Pana do zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Dlatego też chcielibyśmy poinformować Państwa o tym jak należy przygotować się do zabiegu, jaki jest jego przebieg, jakie są potencjalne zagrożenia lub niedogodności związane z samym zabiegiem lub okresem pooperacyjnym.

Jakie są przyczyny wystąpienie objawów choroby stawów biodrowych?

Ruchomość państwa stawów jest znacząco ograniczona, ruch wywołuje u państwa duże dolegliwości bólowe. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zużycie stawów (spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi, przeciążeniem, przewlekłym stanem zapalnym, zmianami idiopatycznymi).

Co to jest endoproteza?

Endoproteza stawu biodrowego jest implantem (wszczepem) mającym zastąpić nieodwracalnie zniszczone powierzchnie stawowe, pozwalającym na bezbolesny ruch. Zbudowana jest z elementów metalowych (stalowych lub tytanowych) i jednego polietylenowego umożliwiających wzajemny ruch. Części metalowe mocowane są w kości za pomocą specjalnego cementu lub w przypadku endoprotezy bezcementowej dochodzi do „zrostu” protezy z kością. Części protezy nie są wzajemnie ze sobą połączone „zawiasem”, ponieważ ich kontakt i ruch tak jak w zdrowym stawie zapewnia pozostawiony aparat torebkowo- więzadłowy oraz sprawne mięśnie. Endoproteza stawu biodrowego najczęściej składa się panewki, wkładki, głowy, trzpienia.

 

PRZEBIEG OPERACJI WSZCZEPIENIA PROTEZY STAWU BIODROWEGO

Przewidywany przez nas zabieg odbędzie się w znieczuleniu podpajeczynówkowym (“zastrzyk w plecy”, “blokada”) bądź w znieczuleniu całkowitym (narkoza). Przez cięcie na powierzchni bocznej uda po przecięciu skóry tkanki podskórnej i mięśni dochodzi się do stawu biodrowego. Usuwa się głowę kości udowej. Następnie opracowuje się panewkę stawu biodrowego przy użyciu specjalnych wiertarek po czym dokonuje się implantacji nowej sztucznej panewki stawu. Kolejnym etapem operacji jest opracowanie kanału kości udowej do którego wczepia się trzpień protezy. Na trzpieniu mocuje się głowę protezy, wykonuje się nastawienie stawu. Kolejnym krokiem jest zszycie rany operacyjnej. W większości przypadków w okolicy rany zobaczą Państwo dreny z tworzywa sztucznego połączone zbiorniczkami na krew. Dreny mają za zadanie odprowadzania krwi zbierającej się w okolicy rany pooperacyjnej. Dreny zazwyczaj usuwane są w 2-ej dobie po zabiegu operacyjnym.

 

JAK DŁUGO TRWA POBYT W SZPITALU?

Hospitalizacja trwa ok. 3-8 dni. W tym czasie po operacji usuwa się dreny, podaje leki, stosuje rehabilitację i kontroluje proces gojenia rany. Po wypisie do domu, przez ok.6 tygodni, nadal stosuje się profilaktykę przeciwzakrzepową - zastrzyki pacjent podaje sobie samodzielnie lub przy pomocy rodziny .Kontrola i zdjęcie szwów następuje ok. 14 doby po operacji. W koniecznych przypadkach wskazany może być pobyt w oddziale rehabilitacyjnym, jednak nie jest to standardem.

 

CO JESZCZE NALEŻY WIEDZIEĆ?

Nawet jak najlepiej wykonany zabieg nie gwarantuje pełnego sukcesu i spełnienie wszystkich oczekiwań chorego. Zabieg operacyjny stwarza warunki do powrotu właściwej funkcji kończyny. Odpowiedzialność za rezultat operacji spoczywa nie tylko na lekarzu ortopedzie. To sam pacjent pod kierunkiem zespołu medycznego (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant), jest odpowiedzialny za powodzenie procesu leczniczego.

 

YOUTUBE https://youtu.be/DosqbEy8ecY


Alloplastyka stawu kolanowego

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

przeprowadzone dotychczas badania wykazały poważną chorobę zwyrodnieniową pańskich stawów kolanowych. Zniszczony chorobowo staw musi zostać wymieniony na sztuczny staw - endoprotezę. Przed zabiegiem operacyjnym lekarz przeprowadzi z Panią/Panem rozmowę na temat leczenie operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. W związku z Pańskimi dolegliwościami zakwalifikowano Panią/Pana do zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Dlatego też chcielibyśmy poinformować Państwa o tym jak należy przygotować się do zabiegu, jaki jest jego przebieg, jakie są potencjalne zagrożenia lub niedogodności związane z samym zabiegiem lub okresem pooperacyjnym.

Jakie są przyczyny wystąpienie objawów choroby stawów kolanowych?

Ruchomość państwa stawów jest znacząco ograniczona, ruch wywołuje u państwa duże dolegliwości bólowe. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zużycie stawów (spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi, przeciążeniem, przewlekłym stanem zapalnym, zmianami idiopatycznymi).

Co to jest endoproteza?

Endoproteza stawu kolanowego jest implantem (wszczepem) mającym zastąpić nieodwracalnie zniszczone powierzchnie stawowe, pozwalającym na bezbolesny ruch w zakresie od pełnego wyprostu do zgięcia ok. 90-100 stopni (nieco ponad kąt prosty). W przypadku zaburzeń osi kończyny (szpotawość, koślawość) umożliwia jej korekcję. Zbudowana jest z dwóch elementów metalowych (stalowych lub tytanowych) i jednego polietylenowego umożliwiających wzajemny ruch. Części metalowe posiadają specjalną porowatą powierzchnię, dzięki czemu kość wrasta się w nią i umożliwia stabilne mocowanie. U osób ze słabą strukturą kości osadza się protezę z pomocą specjalnego cementu. Części protezy nie są wzajemnie ze sobą połączone „zawiasem”, ponieważ ich kontakt i mocowane ruch tak jak w zdrowym stawie zapewnia pozostawiony aparat torebkowo- więzadłowy oraz sprawne mięśnie.

PRZEBIEG OPERACJI WSZCZEPIENIA PROTEZY STAWU KOLANOWEGO

Przewidywany przez nas zabieg odbędzie się w znieczuleniu podpajeczynówkowym bądź w znieczuleniu całkowitym (narkoza). Przez cięcie na przedniej kolana po przecięciu skóry tkanki podskórnej i mięśni dochodzi się do stawu kolanowego. Dokonuje się chirurgicznego oczyszczenia stawu (wycięcie chorobowo zmienionych tkanek). Wycina się zużyte powierzchnie stawowe kości udowej i piszczelowej, na opracowanych końcach kości mocuje się część udową i piszczelową protezy. Pomiędzy metalowymi elementami protezy implantuje się wkładkę z tworzywa sztucznego. Dokonuje się opracowania rzepki. W większości przypadków w okolicy rany zobaczą Państwo dreny z tworzywa sztucznego połączone zbiorniczkami na krew. Dreny mają za zadanie odprowadzania krwi zbierającej się w okolicy rany pooperacyjnej. Dreny zazwyczaj usuwane są w 2-ej dobie po zabiegu operacyjnym.

 

JAK DŁUGO TRWA POBYT W SZPITALU?

Hospitalizacja trwa ok. 3-10 dni. W tym czasie po operacji usuwa się dreny, podaje leki, stosuje rehabilitację i kontroluje proces gojenia rany. Po wypisie do domu, przez ok. 6 tygodni, nadal stosuje się profilaktykę przeciwzakrzepową - zastrzyki pacjent podaje sobie samodzielnie lub przy pomocy rodziny. Kontrola i zdjęcie szwów następuje ok. 14 doby po operacji. W koniecznych przypadkach wskazany może być pobyt w oddziale rehabilitacyjnym.

REZULTATY OPERACJI

W większości przypadków pacjenci są zadowoleni z rezultatów operacji. Wielu chorych nie odczuwa dolegliwości bólowych po zakończonym procesie leczenia lub znacząco zmniejszają oni ilość zażywanych leków przeciwbólowych. Chorzy w wielu przypadkach po operacji wymiany stawu chodzą nie odczuwając dolegliwości bólowych z strony operowanego stawu kolanowego. Niestety sztuczny staw nie jest wieczny, może on ulec obluzowaniu wraz z upływem czasu. Przy obecnie stosowanych implantach i technice operacyjnej oczekuje się przeciętnego okresu trwałości protezy wynoszącego około 15-20 lat. W większości przypadków obluzowaną protezę można wymienić na nową podczas kolejnego zabiegu.

Pomimo daleko idącej staranności w trakcie hospitalizacji chorego należy liczyć się z możliwością wystąpienia powikłań po operacji. Niektóre powikłania mogą okazać się groźne dla życia i zdrowia. Do powikłań po operacji alloplastyki stawu biodrowego należą:

 

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIE POWIKŁAŃ

Reakcje alergiczne, stan zapalny tkanek dookoła protezy, uszkodzenie nerwów, uszkodzenie elementu protezy, krwotok, nietolerancja na materiał endoprotezy, nieprawidłowe uformowanie się blizny pooperacyjnej, skrócenie operowanej kończyny, wydłużenie operowanej kończyny, Skostnienia w tkankach otaczających staw biodrowy, złamania okołoprotezowe, obrzęk tkanek miękkich, obluzowanie się protezy, amputacja kończyny operowanej

 

REHABILITACJA W OKRESIE OKOŁOOPERACYJNYM

Po zabiegu. Rehabilitacja w okresie pooperacyjnym jest bardzo ważnym elementem leczenia, który umożliwia choremu powrót do uzyskania prawidłowego zakresu ruchu w sztucznym stawie. W celu uzyskania długotrwałego, dobrego wyniku, trzeba zwrócić uwagę na sposób korzystania ze sztucznego stawu, unikając przeciążenia operowanej kończyny. Pacjent po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego wstaje w 2-3 dobie, jednak już w 1 dobie po zabiegu zaczyna się wykonywanie ćwiczeń ruchowych operowanego stawu. Rehabilitacja W celu uzyskania długotrwałego dobrego wyniku trzeba zwrócić uwagę na sposób korzystania ze sztucznych stawów - unikać przeciążenia kończyny operowanej, siadać tylko na wysokich siedziskach (unikać niskich i miękkich foteli, puf itp.).

 

CO JESZCZE NALEŻY WIEDZIEĆ?

Nawet jak najlepiej wykonany zabieg nie gwarantuje pełnego sukcesu i spełnienie wszystkich oczekiwań chorego. Zabieg operacyjny stwarza warunki do powrotu właściwej funkcji kończyny. Odpowiedzialność za rezultat operacji spoczywa nie tylko na lekarzu ortopedzie. To sam pacjent pod kierunkiem zespołu medycznego (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant), jest odpowiedzialny za powodzenie procesu leczniczego.

 

YOUTUBE https://youtu.be/goVX-vAUecI

 

Artroskopia stawu kolanowego

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

W wyniku badania fizykalnego i badań dodatkowych stwierdzono u Pani/ Pana schorzenie wymagające wykonania artroskopii stawu kolanowego.

Artroskopia to zabieg polegający na „zajrzeniu” kamerą do wnętrza stawu z dwóch 5mm cięć w celu zbadania i leczenia pojawiających się tam problemów. Najczęściej wykonywana jest artroskopia kolana, ale można w ten sposób badać także inne stawy: barkowy, biodrowy, skokowy, nadgarstek. Przed planowanym zabiegiem operacyjnym lekarz prowadzący będzie rozmawiać z Panią/ Panem na temat przebiegu operacji, przygotowania do niej i możliwych powikłań, rokowaniu i postępowaniu po zabiegu.

Poniższe informacje pomogą przygotować się Pani/ Panu do tej rozmowy i podjąć decyzje co do dalszego leczenia.

Najczęściej wykonywane procedury operacyjne za pomocą artroskopu to: zeszycie lub usunięcie fragmentu uszkodzonej łąkotki (w zależności od jej stanu); usunięcie kikutów uszkodzonych więzadeł, usunięcie ciał wolnych; usunięcie przerośniętych fałdów błony maziowej; synowektomia (usunięcie zapalnie zmienionej błony wyściełającej staw od wewnątrz); usunięcie i wygładzenie uszkodzonej chrząstki stawowej; przecięcie więzadeł (troczków) nadmiernie ściągających rzepkę.

 

PRZEBIEG OPERACJI

Po zakwalifikowaniu do operacji konieczne jest przeprowadzenie podstawowych badań.

Zabieg operacyjny może być przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym, przewodowym lub ogólnym.

W czasie trwania zabiegu stosuje się opaski pneumatyczne na udo ograniczające dopływ krwi do miejsca operowanego. Przez niewielkie nacięcie do stawu wprowadza się artroskop (kamerę). Staw wypełnia się płynem, co umożliwia dokładne obejrzenie wnętrza stawu oraz przeprowadzenie niezbędnych procedur leczniczych. W tym celu wykonuje się dodatkowe nacięcie (wyjątkowo dwa nacięcia), przez które wprowadza się narzędzia chirurgiczne. Wnętrze stawu ogląda się na monitorze.

Po zabiegu w stawie umieszcza się dren, przez który odsysa się zbierającą się w nim krew. Rany pooperacyjne zamyka się pojedynczymi szwami i zakłada opatrunek.

Zazwyczaj następnego dren zostaje usunięty. Pacjent wstaje z łóżka i porusza się samodzielnie.

 

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ

Pomimo dużego doświadczenia i staranności ze strony zespołu operacyjnego w czasie operacji i po niej może dojść do powikłań, które przeważnie są natychmiast rozpoznawane i leczone. Mogą to być:krwiaki wewnątrzstawowe, przewlekłe wysięki, zakażenie miejsca operowanego, ograniczenie ruchomości stawu, uszkodzenie nerwów, uszkodzenie chrząstki stawowej, odczyny na zastosowane implanty, zakrzepica żylna, zatorowość płucna, Inne niedające się przewidzieć powikłania, usunięcie łąkotki może wiązać się z przyspieszeniem zmian zwyrodnieniowych.

Ryzyko powikłań infekcyjnych dla tego typu zabiegu w tutejszym oddziale nie przekracza 1%. Wymienione powikłania mogą pojawić się w przebiegu pooperacyjnym u każdego pacjenta, jednak ich ogólna częstotliwość występowania nie jest wysoka. Ich liczba zwiększa się u chorych na cukrzycę, u pacjentów powtórnie operowanych i osób otyłych.

 

OPIS PROGNOZY POOPERACYJNEJ I POWIKŁAŃ ODLEGŁYCH

Powrót do zdrowia po zabiegu artroskopowym następuje znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnej operacji. Pacjent zwykle wraca do domu tego samego dnia. Nacięcia są zwykle bezbolesne, ale przez parę tygodni po zabiegu mogą występować obrzęki i dyskomfort w obrębie stawu. Pacjent może otrzymać środki przeciwbólowe do przyjmowania w domu lecz zazwyczaj nie jest to konieczne. W zależności od tego, którego stawu dotyczyła artroskopia i jaki był powód jej wykonania, przez krótki czas po zabiegu konieczne może by odciążanie stawu oraz odpowiednio dobrana do rodzaju schorzenia czy urazu rehabilitacja. Polega ona na poprawie zakresu ruchu w stawie i wzmocnieniu mięśni oraz tzw. propriocepcji. Przebyty proces usprawniania zapewnia stawom prawidłowa ruchomość i sprawne funkcjonowanie przez kolejne lata. Szwy zdejmuje się po 10-14 dniach.

 

YOUTUBE https://youtu.be/pguNCtOwzEc


Korekcja palucha koślawego

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

W wyniku badania fizykalnego i badań dodatkowych stwierdzono u Pani/ Pana schorzenie wymagające wykonania korekcji palucha koślawego. Kąt zawarty między pierwszą, a drugą kością śródstopia wynosi powyżej 9st.

Zabieg korekcji polega na przecięciu tkanek miękkich oraz I kości śródstopia, dokonania odpowiedniej korekcji której celem jest przywrócenie fizjologicznego obrysu kończyny, w możliwym do osiągnięcia zakresie.

 

PRZEBIEG OPERACJI

Literatura ortopedyczna podaje około 100 technik operacyjnych palucha koślawego, dlatego niemożliwe jest opisanie każdej z nich. Wykonujemy osteotomie I promienia stopy techniką Scarf, McBridge, Silver, Kramer etc.

Po zabiegu nie stosujemy unieruchomienia opatrunkiem gipsowym, a specjalną ortezą - butem odciążającym przodostopie.

 

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ

Wieloletnie doświadczenie, szczegółowa analiza radiogramów, doskonała technika operacyjna jak i staranna opieka pooperacyjna NIE gwarantują braku powikłań. Do najczęstszych należą: nawrót deformacji, zakażenie miejsca operowanego, destabilizacja łączników metalowych, brak zrostu, jałowa martwica głowy I kości śródstopia, zakrzepica żył głębokich.

 

OPIS PROGNOZY POOPERACYJNEJ I POWIKŁAŃ ODLEGŁYCH

Powrót do zdrowia po zabiegu korekcji palucha koślawego następuje po około 6 tygodniach. Pacjent zwykle wraca dzień po zabiegu. Nacięcia są zwykle bezbolesne, ale przez parę tygodni po zabiegu mogą występować obrzęki i dyskomfort w obrębie stopy i podudzia. Pacjent może otrzymać środki przeciwbólowe do przyjmowania w domu lecz zazwyczaj nie jest to konieczne. Stosowana jest profilaktyka przeciwzakrzepowa pod postacią iniekcji heparyny drobnocząsteczkowej 1x dziennie w powłoki brzucha. Wymagane jest odciążanie stawu, stosowanie ortezy odciążającej przodostopie (i) kul łokciowych przez 4 tygodnie.

 

YOUTUBE https://youtu.be/P17lwhgtWbk

 

PRP (osocze bogatopłytkowe)

Podanie osocza bogatopłytkowego jest metodą leczenia bólu. Polega na pobraniu około 10ml własnej krwi żylnej, odwirowaniu jej w specjalnej wirówce, następnie zebraniu warstwy bogatopłytkowego osocza i podania jej w chorą okolicę ciała (dostawowo w kolano, bark łokieć, piętę, etc). Procedura zajmuje około 20 minut po czym pacjent udaje się do domu.

 

YOUTUBE https://youtu.be/bYyZxuAGw2c

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/zabiegi-operacyjne