ZPORR

European Flag
ZPORR Unia Europejska

23 lipca 2004 r. Szpital im. Sokołowskiego złożył dwa wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

1. "Zakup diagnostycznej aparatury obrazowej dla Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu",
2. "Docieplenie scian i stropodachów budynków Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu".

Dofinansowanie projektów w wysokości do 75% kosztów całkowitych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 25% szpital musi pokryć ze środków własnych.

Rozpoczeliśmy realizację projektów zakupując mikroskop z kamerą cyfrową, echokardiograf, usg wielofunkcyjny, mammograf, aparat rtg z torem wizyjnym, aparat rtg z ramieniem C. Przystąpiliśmy także do termomodernizacji budynków szpitalnych. Łączna wartość całkowita projektów wynosi ok. 4 mln. zł.

30 czerwca 2005 r. szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektów z Wojewodą Dolnośląskim. Na tej podstawie mogliśmy zwrócić się z prośbą o refundację poniesionych kosztów zarówno za zakup sprzętu jak i za docieplenie budynków.

Zakończenie realizacji projektów nastąpiło 31.12.2005 r.

Szczegółowych informacji nt. Funduszy Strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego znajdują się na stronach www.zporr.gov.pl oraz www.zporr.dolnyslask.pl

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/zporr