Oddział Chorób Wewnętrznych I

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek 1

74 64 89 619

Dyżurka pielęgniarek 2

74 64 89 951

Gabinet lekarzy

74 64 89 618

Pilęgniarka Oddziałowa
Jolanta Bawiec

74 64 89 987

Sekretariat

74 64 89 616

Zakres schorzeń leczonych na oddziale jest bardzo szeroki i obejmuje:

  • Szeroko rozumiane schorzenia z zakresu układu trawiennego (problemy wątrobowe, trzustkowe, ze strony przewodu pokarmowego) wymagające pilnej interwencji jak i schorzenia przewlekłe w okresie niewyrównania;
  • Zaburzenia metaboliczne ze szczególnym uwzględnieniem złożonych i trudnych terapeutycznych nieprawidłowości w zakresie gospodarki węglowodanowej (głównie cukrzyca), lipidowej i białkowej;
  • Schorzenia ze strony układu krążeniowo – oddechowego nie wymagające inwazyjnego postępowania terapeutycznego;
  • Ogólnoustrojowe, złożone, wielonarządowe nieprawidłowości wynikające głownie z zaawansowanego wieku chorych;
  • Złożone procesy diagnostyczne o charakterze interdyscyplinarnym.