Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Dużurka Pielęgniarek

74 64 89 881

Gabinet Lekarski

74 64 89 801

Izba Przyjęć

74 64 89 947

Ordynator lek. med.
Marek Anioła

74 64 89 866

Pielęgniarka Oddziałowa
Iwona Komar

74 64 89 825