Oddział Psychiatryczny

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Dyżurka Pielęgniarska I piętro

74 64 89 977

Dyżurka Pielęgniarska II piętro

74 64 89 978

Dyżurka Pielęgniarska parter

74 64 89 976

Gabinet Lekarski

74 64 89 972

Gabinet Psychologa

74 64 89 985

Izba Przyjęć

74 64 89 975

Ordynator Oddziału Lek. med.
Martyna Szurmińska

74 64 89 971

Pielęgniarka Oddziałowa
Urszula Grzybek

74 64 86 974

Sekretariat

74 64 89 970

Zlokalizowany w samodzielnym budynku przy ul. Batorego 4 Oddział Psychiatryczny Całodobowy stanowi cześć Szpitala Specjalistycznego im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu .
Oddział dysponuje 70 miejscami stacjonarnymi oraz izbą przyjęć.
Obiekt jest nowoczesny, komfortowo wyposażony, spełnia najnowsze standardy bezpieczeństwa. Pacjenci mają do dyspozycji 3 - 6 osobowe sale, sale terapii i dziennego pobytu. Do dyspozycji pacjentów przygotowano 2 palarnie wyposażone w urządzenia wentylacyjne, zapewniające stałą wymianę powietrza. Obiekt jest monitorowany.

Oddział świadczy usługi w zakresie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń oraz chorób psychicznych:

 • Zaburzenia adaptacyjne związane ze stresem,
 • Zaburzenia lękowe,
 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe /depresja, mania/,
 • Zaburzenia psychotyczne /m.in. schizofrenia/,
 • Zaburzenia urojeniowe,
 • Zaburzenia behawioralne /snu, odżywiania/,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Otępienia.W Oddz. Psychiatrycznym Całodobowym realizowane są następujące procedury terapeutyczne:

 • szeroka diagnostyka psychologiczna i medyczna,
 • farmakoterapia,
 • psychoterapia indywidualna,
 • terapia grupowa (w tym tzw. spotkania społeczności terapeucznej, interwencje
 • kryzysowe, terapia podtrzymująca i wspierająca),
 • trening umiejętności społecznych,
 • techniki relaksacyjne,
 • psychoedukacja,
 • biblioterapia,
 • kinezyterapia,
 • terapia zajęciowa (muzykoterapia, arteterapia, terapia przez zabawę).


Pacjenci objęci są indywidualnym programem terapeutycznym dostosowanym do potrzeb i rodzajów zaburzeń.

Nasi chorzy jako pacjenci szpitala wielospecjalistycznego mają dostęp do konsultacji lekarzy innych dziedzin medycznych (m.in. internistów, neurologów, kardiologów) oraz specjalistycznej diagnostyki medycznej (m.in. Tomografii Komputerowej, EEG, diagnostyki mikrobiologicznej, MRI).

Personel Oddziału:

Lekarze:

 • lek. Martyna Szurmińska - specjalista psychiatra, Ordynator Oddziału,
 • lek. Wojciech Marcinowicz - specjalista psychiatra, współzarządzający Oddziałem
 • lek. Aleksander Górny, specjalista psychiatra
 • lek. Ewa Kotecka - specjalista psychiatra
 • lek. Maciej Lorenc - rezydent
 • lek. Wojciech Bołoz -  w trakcie specjalizacji
 • lek. Aleksandra Dziok - w trakcie specjalizacji

Lekarze pełniący w Oddziale Dyżury Medyczne:

 • lek. Janusz Dolewka - specjalista psychiatra
 • lek. Piotr Marcinowicz - specjalista psychiatra

pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Urszula Grzebyk,


Psycholodzy:

 • mgr Weronika Kaptur
 • mgr Sandra Majchrzycka-Mądry, psychoterapeuta
 • mgr Agnieszka Taller (certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień)
 • mgr Łukasz Łosyk
 • mgr dagmara Krawczyk


 Terapeuci zajeciowi

 • mgr Agnieszka Janaszak, psychoterapeuta
 • mgr Andrzej Berdowicz
 • mgr marta Zdrojewska
 • mgr Katarzyna Chomiak
 • lic. Dawid Maczuba

Pracownik socjalny:

 • mgr Andrzej Berdowicz


Oraz pielęgniarki, sanitariusze i salowe.