Poradnia Neonatologiczna

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Rejestracja Poradni Neonatologicznej Dla Dzieci

74 64 89 770

Gabinet Lekarski - Poradni Neonatologicznej Dla Dzieci

74 64 89 893

Oddział dysponuje znaczym potencjałem diagnostycznym: ultrasonografia z kolorowym Dooplerem, RTG przyłóżkowe, szeroki zakres badań laboratoryjnych, biochemocznych i mikrobiologicznych. Sale intensywnej terapoo wyposażone są w nowoczesny sprzęt monitorujący oraz apraturę medyczną niezbędną do ratowania życia noworodków w stanie krytycznym. Nowej generacji respiraotry, aparaty do wentylacji nieinwazyjnej pozwalają na stosowanie trybów spomagania oddechu minimalizujących ujemne skutki terapii

Więcej informacji znajdą Państawo w załączniku