Aktualności

Co nowego u nas słychać

14 czerwca 2012- Konferencja Fizjoterapeutyczna - 28 maj 2012

Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.

W ramach trwającej Wałbrzyskiej Wiosny Naukowej 2012 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta - dr n. med. Romana Szełemej, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Oddziału Dolnośląsko-Nadodrzańskiego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii - prof. nadzw. dr  hab. Zbigniewa Śliwińskiego, odbyła się 14 czerwca 2012 r. II Wałbrzyska Konferencja Fizjoterapeutyczna, której głównym tematem była ,, Fizjoterapia jako nieodzowny element współczesnej medycyny".

Podczas konferencji omówione zostały bardzo istotne tematy, zaprezentowane przez wybitnych specjalistów: prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego - Krajowego Konsultanta w dziedzinie Fizjoterapii, Dyrektora Instytutu Fizjoterapii UJK w Kielcach, Kierownika Stacjonarnego Ośrodka Rehabilitacji WS ZOZ w Zgorzelcu, prof. dr hab. M. Woźniewskiego - Dziekana Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dr M. Krawczyka, który przedstawił bardzo ważny dla rehabilitacji temat: ,,Realia i perspektywy współczesnej fizjoterapii chorych po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego", Zakład Rehabilitacji Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego pod kierunkiem Pani mgr Grażyny Nowakowskiej, omawiający problem hiperaktywności i zespołu zaniedbania połowiczego u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za przyjęcie zaproszenia, w tym Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, tak liczną obecność uczestników konferencji, wsparcie, wymianę poglądów, które z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju Fizjoterapii - będącej nieodzownym elementem współczesnej medycyny.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Konferencji.

 Kontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600
/aktualnosci/14-czerwca-2012-konferencja-fizjoterapeutyczna