Projekty Unijne

Projekty unijne realizowane przez nasz szpital.

E-ZDROWIE ZPORR
RPO WD

Projekty rankingowe

E-ZDROWIE 2 POIŚ

 

Dolnośląskie E-zdrowieBEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/projekty-unijne