Oddziały

Oddziały Szpitala im.dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Dawny telefon centrali naszego szpitala 8417761 został zamieniony na osobne numery dla każdego oddziału.

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Ordynator: dr n. med. Konrad Kudłacik
Oddziałowa: Zofia Kamińska
telefon do sekretariatu 6489603
Ulica Sokołowskiego 4, budynek A, I piętro
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.Oddział Chirurgii Ogólnej
Ordynator: lek. med. Dariusz Lorenc
Oddziałowa: Marzena Sapalska
telefon do sekretariatu 6489611
Ulica Sokołowskiego 4, budynek B, II piętro
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.Oddział Chorób Wewnętrznych
Ordynator: dr n. med. Kazimierz Kiewra
Oddziałowa: Jolanta Bawiec
telefon do sekretariatu 6489616
Ulica Sokołowskiego 4, budynek E, II piętro
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.Oddział Kardiologiczny
Ordynator: dr n. med. Roman Szełemej
Oddziałowa: Agnieszka Bradel
telefon do sekretariatu 6489622
Ulica Sokołowskiego 4, budynek B, III piętro
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.Oddział Neurochirurgii
Ordynator:  dr hab. Jerzy Słowiński
Oddziałowa: Lilianna Kopeć
telefon do sekretariatu 6489636
Ulica Sokołowskiego 4, budynek B, IV piętro
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.Oddział Neurologii
Ordynator: lek. med. Katarzyna Krawczyk Rojek
Oddziałowa: Urszula Augustyniak
telefon do sekretariatu 6489629
Ulica Sokołowskiego 4, budynek B, IV piętro
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.Oddział Pulmonologiczny
Ordynator: lek. med. Alina Szymczyk
Oddziałowa: Zyta Szarafin
telefon do sekretariatu 6489640
Ulica Sokołowskiego 4, budynek D, I piętro
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.Oddział Nefrologiczny, Stacja Dializ
Ordynator: Dorota Radziszewska
Oddziałowa: p.o. Krystyna Trachimowicz
telefon do sekretariatu 6489646
Ulica Sokołowskiego 4, budynek E, I piętro
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ordynator: Joanna Pikul
Oddziałowa: Ewa Chlebowska
telefon do sekretariatu 6489652
Ulica Sokołowskiego 4, budynek A, I piętro
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.Oddzial Ratunkowy
Oddziałowa: Maria Krystyna Kramarska
telefon do sekretariatu 6489657
Ulica Sokołowskiego 4, budynek A, 0 piętro
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.Oddział Onkologiczny
Ordynator:lek. med. Anna Łukowiak-Sokołowska
Oddziałowa: Magdalena Komandowska
telefon do sekretariatu 6489957
Ulica Sokołowskiego 4, budynek E, II piętro
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.

 


Oddział Urologiczny

Ordynator: Aleksander Biały

Oddziałowa: Iwona Leśnikowska

telefon do sekretariatu 6489952 Ulica Sokołowskiego 4,
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.

 


 

Oddział Chirurgii Onkologicznej
Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Paweł Pyka
Oddziałowa: Iwona Leśnikowska
telefon do sekretariatu 6489952
Ulica Sokołowskiego 4,
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.

 


 

Oddział Okulistyczny
Ordynator: lek. med. Ewa Fluder
Oddziałowa: Ewa Konieczna
telefon do sekretariatu 6489820
Ulica Sokołowskiego 4
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.

 


 

Oddział Internistyczno - Infekcyjny
Ordynator: dr n. med. Krystyna Augustyniak
Oddziałowa: dr n. med. Elżbieta Grajczyk
telefon do sekretariatu 6489861
Ulica Batorego 4
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.

 


 

Oddział Rehabilitacyjny
Ordynator: Dariusz Rybacki
Oddziałowa: Dorota Karolczak
telefon do sekretariatu 6489872
Ulica Batorego 4
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.

 


 


Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Lekarz kierujący oddzoałem: lek. Marek Anioła
p.o. Pielęgnarki Oddziałowej: Iwona Komar
Ulica Batorego 4
WWW - Informacja dodatkowa o oddziale.

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/oddzialy