Poradnie

Rejestracja poradni specjalistycznych: 74 6489 679

Telefon centrali naszego szpitala 74 6489 742.

 

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Ulica Sokołowskiego 4, tel. 74 6489681

 

Poradnia Neurochirurgiczna

Ulica Sokołowskiego 4, Rejestracja pod numerem 74 6489 679

 

Poradnia Onkologiczna

Ulica Sokołowskiego 4, tel. 74 6489667

 

Poradnia Hematologiczna

Ulica Sokołowskiego 4,  tel.074 6489667

 

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Ulica Sokołowskiego 4, tel.074 6489787

 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Ulica Sokołowskiego 4, tel. 74 6489667

 

Poradnia Kardiologiczna

Ulica Sokołowskiego 4, tel. 74 6489734

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Ulica Sokołowskiego 4, tel. 74 6489740

 

Poradnia Urologiczna

Ulica Sokołowskiego 4, tel. 74 6489871

 

Poradnia Okulistyczna

Ulica Sokołowskiego 4, tel. 74 6489864

 

Poradnia Leczenia Jaskry

Ulica Sokołowskiego 4, tel. 74 6489857

 

Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

Ulica Sokołowskiego 4, tel. 74 6489925

 

Poradnia Chorób Zakaźnych i Infekcyjnych

Ulica Batorego 4, tel. 74 6489851

 

Poradnia  WZW

Ulica Batorego 4, tel. 74 6489884

 

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci

Ulica batorego 4, tel. 74 6489858


Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci

Ulica Batorego 4, tel. 74 6489770/786


Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci

Ulica Batorego 4, tel. 746489893

 

 

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

Ulica Batorego 4, tel. 74 6489772

 

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

Ulica Batorego 4, tel. 74 6489773

 

Poradnia Neonatologiczna

Ulica Batorego 4, tel. 74 6489991

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Ulica Batorego 4,tel. 74 6489878

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

Ulica Batorego 4, tel.74 6489878

 

Pooradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodziey

Ulica Batorego 4, tel. 74 6489878

 

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/poradnie