Aktualności

Co nowego u nas słychać

2 czerwca 2012 - Konferencja Ortopedyczna - 26 maj 2012

2 czerwca 2012 roku w Zamku Książ odbyła się konferencja naukowa w ramach Wałbrzyskiej Wiosny Naukowej 2012.  Było to piąte już spotkanie Wałbrzyskiej Konferencji Ortopedycznej poświęcone tematyce ,,Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób i urazów narządu ruchu", zorganizowane przez Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu".

Konferencja  miała szczególny charakter, jako że poruszane tematy dotyczyły zagadnień , które stanowiły przedmiot działalności naszego Oddziału.

Podczas jej trwania wygłoszono  sześć referatów, których twórcami były znane w środowisku medycznym osoby, autorytety w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w tym zaprezentowany przez prof. dr hab. Stanisława Pomianowskiego wykład pt ,,Współczesne sposoby postępowania w diagnostyce i leczeniu urazów stawu łokciowego". Ponadto Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej naszej placówki  - dr  n. med. Czesław Jaremczyk wraz z personelem medycznym  przedstawił bardzo istotny temat poświęcony całkowitej krótkotrzpieniowej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w leczeniu artrozy.

Patronat Honorowy V Wałbrzyskiej Konferencji Ortopedycznej objął Prezydent Miasta Wałbrzycha - dr n. med. Roman Szełemej, Prezes Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii - dr n. med. Andrzej Mrowiec  oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii na Dolnym Śląsku - prof. dr hab. Andrzej Wall.

Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim osobom i instytucjom, które miały swój udział w przygotowaniu niniejszego wydarzenia oraz uczestnikom konferencji. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że kolejne spotkania w ramach Wałbrzyskiej Wiosny Naukowej 2012  zjednoczą wielu cenionych i uznanych specjalistów z zakresu nauk medycznych, dając możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Konferencji.

 Kontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600
/aktualnosci/2-czerwca-2012-konferencja-ortopedyczna