Oddział Psychiatryczny

 

Zlokalizowany w samodzielnym budynku przy ul. Batorego 4 Oddział Psychiatryczny Zamknięty stanowi cześć Szpitala Specjalistycznego im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu .
Oddział dysponuje 70 miejscami stacjonarnymi oraz izbą przyjęć.
Obiekt jest nowoczesny, komfortowo wyposażony, spełnia najnowsze standardy bezpieczeństwa. Pacjenci mają do dyspozycji 3 - 6 osobowe sale, sale terapii i dziennego pobytu. Do dyspozycji pacjentów przygotowano 2 palarnie wyposażone w urządzenia wentylacyjne, zapewniające stałą wymianę powietrza. Obiekt jest monitorowany.

Oddział świadczy usługi w zakresie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń oraz chorób psychicznych:
- Zaburzenia adaptacyjne związane ze stresem,
- Zaburzenia lękowe,
- Zaburzenia afektywne dwubiegunowe /depresja, mania/,
- Zaburzenia psychotyczne /m.in. schizofrenia/,
- Zaburzenia urojeniowe,

- Zaburzenia behawioralne /snu, odżywiania/,
- Zaburzenia osobowości,
- Otępienia.


W Oddz. Psychiatrycznym Zamkniętym realizowane są następujące procedury terapeutyczne:
* szeroka diagnostyka psychologiczna i medyczna,
* farmakoterapia,
* psychoterapia indywidualna,
* terapia grupowa (w tym tzw. spotkania społeczności terapeucznej, interwencje
kryzysowe, terapia podtrzymująca i wspierająca),
* trening umiejętności społecznych,
* techniki relaksacyjne,
* psychoedukacja,
* biblioterapia,
* kinezyterapia,
* terapia zajęciowa (muzykoterapia, arteterapia, terapia przez zabawę).

Pacjenci objęci są indywidualnym programem terapeutycznym dostosowanym do potrzeb i rodzajów zaburzeń.

Nasi chorzy jako pacjenci szpitala wielospecjalistycznego mają dostęp do konsultacji lekarzy innych dziedzin medycznych (m.in. internistów, neurologów, kardiologów) oraz specjalistycznej diagnostyki medycznej (m.in. Tomografii Komputerowej, EEG, diagnostyki mikrobiologicznej, MRI).

Personel Oddziału:

lekarze:
-    lek. Martyna Szurmińska - specjalista psychiatra, Ordynator Oddziału,
-    lek. Wojciech Marcinowicz - specjalista psychiatra, współzarządzający Oddziałem

-    lek. Aleksander Górny, specjalista psychiatra

-    lek. Rezydent Karol Pelczar

-    lek. Rezydent Maciej Lorenc

pielęgniarka Oddziałowa:
-    mgr Urszula Grzebyk,

psycholodzy:
-    mgr Ewa Kutek,
-    mgr Weronika Kaptur
-    mgr Sandra Majchrzycka-Mądry
-    mgr Agnieszka Taller
-    mgr Łukasz Łosyk

psychoterapeuci, terapeuci
-    mgr Agnieszka Janaszak - w trakcie certyfikacji
-    mgr Ewa Kutek - w trakcie certyfikacji
-    mgr Sandra Majchrzycka-Mądry - w trakcie certyfikacji

terapeuci zajęciowi:
-    mgr Andrzej Berdowicz,
-    mgr Marta Zdrojewska,
-    mgr Katarzyna Chomiak,
-    lic.  Dawid Maczuba.

pracownik socjalny:
-    mgr Andrzej Berdowicz

Oraz pielęgniarki, sanitariusze i salowe.

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/oddzial-psychiatryczny