Program HHH

Nowy system monitorowania pacjentów zagrożonych zdarzeniami kardiologicznymi:

 • Home or Hospital in Heart failure.
 • Dom czy szpital w niewydolności serca.
 • Program pod patronatem Unii Europejskiej.

Program HHH jest badaniem randomizowanym, przeprowadzanym równocześnie w 3 krajach:

 • Anglii (m.in. Oxford, Ramford, Glasgow)
 • Włoszech (m.in. Montescano, Triest, Pisa)
 • Polsce (Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu- centrum koordynacyjne, Centralny Szpital Kliniczny w Warszwie, Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu )

Cel

Program przeprowadzany jest celem sprawdzenia nowego sposobu (modelu) opieki nad pacjentami z przewlekłą niewydolnością serca /EF<=40%, 18-85 r.ż., NYHA II-IV/, z użyciem metody telemonitoringu- czyli monitorowania na odległość parametrów klinicznych i stanu ogólnego pacjentów z HF.

 • Przygotowania do badania rozpoczęto w maju 2002r.Planowany termin jego zakończenia to czerwiec 2005 roku. Czas trwania badania dla jednego pacjenta to 12 miesięcy

Działania

 • Pacjenci włączeni do badania losowo dzieleni są na 4 strategie.
 • Wszyscy w momencie włączenia do badania mają wykonane podstawowe badanie kliniczne, w tym pomiar RR, tętna, masy ciała, badania laboratoryjne (NA, K, mocznik, kreatynina, bilirubina.
 • Z wywiadu określa się stopień duszności i zmęczenia w skali 10 punktowej, obciążenie rodzinne chorobami układu krążenia.
 • Przeprowadza się ponadto badania: ekg Holter, badanie USG serca, przeprowadzane są testy psychologiczne w tym ocena jakości życia pacjenta z HF (m.in. test Minesotta), bad. NICRAM (non-invasive cardio-respiratory activity monitoring- czyli 24-godzinne monitorowanie ekg i oddechu za pomocą rejestratora przypominającego Holter, m.in. dla wykrycia okresów bezdechów nocnych.

Wszystkie powyższe badania powtarzane są po 12 miesiącach.

Strategie według których wybiera się pacjenta

 • Strategia '0' - tzw. Rutynowa: chorzy 1x w miesiącu przesyłają kwestionariusz o swoim stanie zdrowia.

Pozostałe strategie - to strategie ścisłej opieki domowej nad pacjentem, chorzy otrzymują na okres badania elektroniczną wagę i ciśnieniomierz:

 • Strategia 1- lekarz/ pielęgniarka 1x w miesiącu dzwoni do chorego pytając o stan zdrowia i parametry kliniczne- masa ciała RR, tętno, stopień duszności i zmęczenia, dolegliwości. Dla chorych dostępna jest 24-godzinna automatyczna serkretarka.
 • Strategie 2 i 3 strategie ścisłej opieki nad chorymi. Czynności jak w strategii 1, ale dodatkowo 1x w miesiącu mają założony rejestrator NICRAM i przekazują nagrane na nim dane samodzielnie za pomocą SMART MODEMUi łącza telefonicznego do centralnej bazy danych we Wrocławiu, gdzie dane są dalej przekazywane do Włoch. W przypadku strategii nr 3- lekarz z danego ośrodka badawczego ma wgląd do nagranych danych i może modyfikować postępowanie u danego chorego, w przypadku strategii nr 2 - dane analizowane będą po zakończeniu badania.

W przypadku strategii 2 i 3 ponadto zastosowany jest system IVR. Chorzy 1x w tygodniu dzwonią na bezpłatną linię telefoniczną podając swoje parametry kliniczne, co za pomocą łącza telefonicznego zostaje odczytywane przez lekarza w komputerze. Lekarz tym sposobem może modyfikować leczenie.

Wyniki badań

W naszym ośrodku do badania zostało włączonych 68 chorych od lutego 2003 do końca czerwca 2004 roku (przeciętnie 4/5 chorych w ciągu miesiąca). 1 pacjent zrezygnował, 10 chorych odmówiło wzięcia udziału w programie z różnych przyczyn. Program ma na celu zastosowanie takiego modelu opieki nad pacjentami, który poprawiłby im jakość życia z chorobą oraz zmniejszył koszty leczenia oraz liczbę hospitalizacji poprzez wczesne rozpoznanie objawów dekompensacji układu krążenia, modyfikację stylu życia i leczenia. Część chorych biorących udział w programie planujemy poddać transplantacji serca, 1 miał wszczepiony kardiowerter - defibrylator z powodu wykrycia nie utrwalonego napadowego częstoskurczu komorowego będącego przyczyną omdleń.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
 • Ul. Sokołowskiego 4
 • 58-309 Wałbrzych
 • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
 • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
 • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/program-hhh