Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do kompleksowego diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychiatrycznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej. Zajęcia w Oddziale Dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, a następnie pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego Pacjenta, redukcji objawów chorobowych, a także aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej oraz zawodowej.
Pacjentom w trakcie pobytu w Oddziale oferujemy:
* psychoterapię indywidualną i grupową,
* specjalistyczną opiekę lekarska, porady lekarza psychiatry,
* specjalistyczną opiekę pielęgniarską,
* treningi poznawcze - ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające percepcję,
* treningi umiejętności społecznych,
* treningi asertywności i komunikacji,
* treningi inteligencji emocjonalnej,
* zajęcia psychoedukacyjne,
* terapię zajęciową,
* arteterapię - zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.,
* ludoterapię - zajęcia wykorzystujące gry i zabawy,
* filmoterapię - zajęcia wykorzystujące różnego rodzaju sztukę filmową
* biblioterapię - zajęcia grupowe z książką,
* zajęcia relaksacyjne połączone z muzykoterapią,
* psychorysunek
* treningi kulinarne,
* zajęcia sportowe dostosowane do wieku i sprawności ruchowej pacjenta,
* spacery, wycieczki i zajęcia w terenie.

Swoją opieką obejmuje również rodziny Pacjentów proponującą im spotkania edukacyjno-konsultacyjne, sesje psychoterapii rodzinnej oraz spotkania terapeutyczne w prowadzone metodą Otwartego Dialogu.
Zespół tworzą:

lek. Aleksandra Krajewska – Lekarz Kierujący Oddziałem, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta, terapeuta w trakcie szkolenia w metodzie Otwartego Dialogu.
lek. med. Anita Domisiewicz- Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem, specjalista psychiatra, terapeuta w trakcie szkolenia w metodzie Otwartego Dialogu,
mgr Kamila Korczowska-Woźniak
- psycholog,  psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
mgr Sandra Okalska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, terapeuta w trakcie szkolenia w metodzie Otwartego Dialogu,
mgr Joanna Pacuła-Kargol
- psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji,
mgr Sylwia Kardacz
- psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

mgr Iwona Kraczkowska - pedagog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

mgr Marta Zdrojewska – pedagog, arteterapeuta, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, terapeuta w trakcie szkolenia w metodzie Otwartego Dialogu,
lic. Dawid Maczuba
– pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta w trakcie szkolenia w metodzie Otwartego Dialogu
mgr Elżbieta Skonieczna
- Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Małecka
– specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
Beata Sławicka
– personel pomocniczy.


Warto wiedzieć:
Pacjenci przyjmowani są do Oddział na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/oddzial-dzienny-psychiatryczny