Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnostyką oraz kompleksowym leczeniem pacjentów w wieku rozwojowym z różnymi zaburzeniami psychicznymi m. in. zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju (m in. depresja, choroba dwubiegunowa), zaburzeniami psychotycznymi (m.in. schizofrenia, zaburzenia schizotypowe), zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera), zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia), zespołem natręctw, tikami, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi (zaburzenia mowy, trudności szkolne ).

Pacjenci do oddziału przyjmowani są na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego.

Pacjenci w oddziale przebywają w godzinach od 8:00 do 15:30. W tym czasie objęci są opieką doświadczonego personelu terapeutyczno – medycznego. Podczas pobytu w oddziale dzieci otrzymują jeden ciepły posiłek, często również owoce, mleko.

Przy oddziale funkcjonuje szkoła (szkoła podstawowa i gimnazjum), w której pacjenci oddziału w czasie roku szkolnego realizują obowiązek szkolny.

Oferowane świadczenia:

- diagnostyka i terapia psychiatryczna
- porady lekarskie

- opieka pielęgniarska

- diagnostyka laboratoryjna, badanie EEG, badanie TK, MRI
- diagnostyka psychologiczna

- psychoterapia indywidualna

- psychoterapia grupowa
- diagnoza i terapia rodzin
- poradnictwo psychologiczne

- socjoterapia
- terapia zajęciowa w tym m.in. ergoterapia, arteterapia, zajęcia ruchu

rozwijającego metodą W. Sherborne, terapia metodą Klanzy, zajęcia ogólnorozwojowe i relaksacyjne
- wywiady i interwencje socjalne,

- interwencje kryzysowe
- promocja zdrowia psychicznego ( edukacja zdrowotna )

Personel oddziału:

Lekarze:

Paulina Grelewicz – lekarz kierujący oddziałem, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Anna Nikiel - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Kinga Kowalewska – specjalista psychiatra

Pielęgniarki:

Danuta Pisalska – pielęgniarka koordynująca

Janina Dąbrowska

Psycholodzy:

Anna Naskręt – psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Marta Łysoń

Agnieszka Kopciuch

Joanna Nikiel - psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Terapeuci rodzinni wspólpracujący z oddziałem

Ewa Kutek

Agnieszka Janaszak

Terapeuci zajęciowi:

Alina Świderska

Tomasz Drzyzga – specjalista terapii uzależnień w trakcie szkolenia

Pracownik socjalny:

Andrzej Berdowicz

KONTAKT:
Dyżurka lekarska tel. (74) 64 89 994

Pielęgniarka oddziałowa tel. (74) 64 89 996

Gabinet psychologa ( 74 ) 64 89 995

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/oddzial-dzienny-psychiatryczny-dla-dzieci-i-mlodziezy