Wymogi akredytacyjne i ISO9001

Szanowni Państwo,

W Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego od 2009 r. funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001 i Standardami Akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Wobec powyższego jesteśmy zobowiązani do nadzoru jakości dostaw towarów i usług firm, z którymi współpracujemy. Dlatego też, każda jednostka podpisująca umowę z naszym Szpitalem zobowiązana jest do zapoznania się z Planem Przebiegu Procesu – Zakupy oraz do przestrzegania terminowości i norm jakości dostarczanych towarów lub usług oraz do honorowania obowiązujących  w Szpitalu procedur i formularzy związanych z ewentualnymi reklamacjami (Formularz - Karta Reklamacji Dostaw).

Ponadto, informujemy, że każdy wykonawca podlega corocznej ocenie oraz kwalifikacji według określonych kryteriów (Formularz – Kryteria Kwalifikacji               i Karta Oceny Dostawcy Materiałów i Usług). Brak lub utrata kwalifikacji może być podstawą do rozwiązania umowy.

Poniżej udostępniamy dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy.

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW 2017

PP-15 ZAKUPY i ZAOPATRZENIE 2017

F-PP-15-01 KARTA OCENY DOSTAWCY 2017

F-PP-15-03 KARTA REKLAMACJI 2017

Z wyrazami szacunku,
Joanna Langer – Piróg
Pełnomocnik ds. Jakości
Wałbrzych, dnia 01.10.2014 r.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/wymogi-akredytacyjne-i-iso9001