Konkurs

2016-05-04

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą  w Wałbrzychu: ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  z zakresu diagnostyki laboratoryjnej metodami biologii molekularnej, badań cytogenetycznych, oraz badań immunofenotypowych.

Teść ogłoszenia (PDF)

 

2016-04-25

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 2016-04-14 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zdalnego opisu badań obrazowych

Treść (PDF)

 

2016-04-14

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzychu:
Działając na podstawie art. 26, 26a i 27 stawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej    (Dz. U. 2015.poz.618) oraz przepisów art.140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust 1i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2015r. poz.581) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  z siedzibą  w Wałbrzychu:  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zdalnego opisu badań obrazowych wykonywanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonywanych opisów badań – oznaczone jako usługi obrazowania medycznego CPV 85150000-5

Komplet dokumentów


2016-03-08

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzychu:
Działając na podstawie art. 26, 26a i 27 stawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej    (Dz. U. 2015.poz.618) oraz przepisów art.140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust 1i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2015r. poz.581) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  z siedzibą  w Wałbrzychu:  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zdalnego opisu badań obrazowych wykonywanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonywanych opisów badań – oznaczone jako usługi obrazowania medycznego CPV 85150000-5

Ogłoszenie (PDF)

Załączniki (ZIP)

 

 

 

2015-07-23

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert  na świadczenie usług medycznych CPV 85121200-5  w zakresie:

-  zabiegów  ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF);

-  inwazyjnych badań elektrofizjologicznych;

-  konsultacji elektrofizjologicznych w Oddziale Kardiologii; - szkolenie personelu średniego i lekarzy w  zakresie wykonywania wymienionych powyżej procedur

 

Treść ogłoszenia (PDF)

Warunki szczegółowe (PDF)


2015-01-22

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Treść ogłoszenia (PDF)

 

2015-01-15

Pytania i odpowiedzi dot. konkursu ofert z dnia

07.01.2015r.

Na udzielenie świadczeń zdrowotnych

w zakresie świadczenia usług transportu medycznego

 

Pytania_do_konkursu_III.pdf


 


 

2015-01-07

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług transportu medycznego.

Treść ogłoszenia.pdf


2014-11-26

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie realizacji obsługi Programu Profilaktyki Raka Piersi w Etapie Podstawowym i Pogłębionym.

Treść Ogłoszenia (PDF)

 

2014-11-26

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług transportu medycznego.

Tresc ogłoszenie.pdf

Wynik.pdf (18.12.2014 r.)

 

2014-11-21

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług transportu medycznego.

Treść Ogłoszenia (PDF)

 

2014-11-14

Informacja o zmianie terminu składania ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie realizacji obsługi Programu Profilaktyki Raka Piersi w Etapie Podstawowym i Pogłębionym.

Treść Ogłoszenia (PDF)


01.10.2010

 

Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej
e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta
w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie”

ogłoszenie.pdf

ogłoszenie_TED.pdf

zmiana terminu konkursu.pdf

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/konkurs