Informacja Szpitala w sprawie wyroku

15 lipca 2022

Oświadczenie

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, odnosząc się do doniesień medialnych, informuje, że wyrok zapadły dziś przed Sądem Rejonowym
w Świdnicy w sprawie Pana Romana Szełemeja jest nieprawomocny. Oczekujemy na pełne uzasadnienie wyroku, które będzie warunkowało dalsze czynności podejmowane w sprawie. Szanując rozstrzygnięcia zakończonego postępowania, czynimy niezbędne działania zmierzające do realizacji postanowień podjętych przez niezawisły Sąd. Ze względu na charakter sprawy konieczne będzie dokonanie zmian organizacyjnych, których powodzenie zależy od aktywnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych Stron.

 

         Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu