Pokaż menu

Polityka jakości

 

Nadrzędnym celem Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego jest świadczenie usług medycznych w zakresie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej, pomocy doraźnej w zakresie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia dorosłych oraz dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia o jak najwyższym poziomie jakości oraz ciągłe ich doskonalenie tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby i oczekiwania naszych Pacjentów.

 

Politykę Jakości chcemy realizować poprzez:

  • Wdrożenie i utrzymanie Programu Akredytacji Szpitali CMJ w Ochronie Zdrowia i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • modernizację posiadanej infrastruktury,
  • poszerzanie zakresu świadczonych usług,
  • sukcesywne unowocześnianie aparatury medycznej,
  • poszukiwanie możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zatrudnianego personelu,
  • poprawę warunków bytowych hospitalizowanych pacjentów,
  • otoczenie pacjenta fachową i troskliwą opieką medyczną,
  • wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001, poprzez wypracowanie skutecznych, bezpiecznych i efektywnych procedur postępowania, gwarantujących wysoki poziom świadczonych usług medycznych, poczucie komfortu i bezpieczeństwa naszych Pacjentów.

 

„Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości. Ufamy, że jednoznaczne określenie kompetencji i odpowiedzialności dla określonych stanowisk pracy, ustalenie powiązań organizacyjnych przyczyni się do poprawy organizacji pracy. Deklarujemy zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.

Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych zobowiązujemy do przekazania swoim współpracownikom dokumentów Systemu Zarządzania Jakością dotyczących zakresu ich pracy. Wszystkich pracowników czynimy odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, a również zobowiązujemy do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.”

 

Dyrektor Szpitala
mgr Mariola Dudziak