Pokaż menu

LECZYMY BÓL

Prawo do ulgi w bólu

jest zaliczane do podstawowych praw człowieka.

 

  • W trakcie hospitalizacji lub po zabiegu operacyjnym u pacjenta może wystąpić ból.
  • Pacjent ma prawo oczekiwać od lekarza i pielęgniarki właściwego uśmierzania bólu ostrego i leczenia w przypadku bólu przewlekłego. Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu leczenie powinno być wielokierunkowe.
  • W naszym Szpitalu doznania bólowe pacjentów monitoruje się zgodnie  z przyjętymi procedurami.
  • W przypadku odczuwania bólu, bądź jego nasilenia, pacjent powinien zgłosić ten fakt personelowi medycznemu – pielęgniarce lub lekarzowi.
  • Pacjentom w okresie okołooperacyjnym, w oparciu o przewidywane nasilenie bólu podaje się leki przeciwbólowe. Często, aby nie dopuścić do rozwoju silnych dolegliwości leki podawane są przed wystąpieniem bólu. Jest to postępowanie przeciwbólowe z wyprzedzeniem.
  • Podawaniu leków przeciwbólowych może towarzyszyć wystąpienie objawów niepożądanych, do najczęstszych należą: senność, nudności, wymioty, zawroty głowy. W niektórych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne lub inne, rzadsze działania niepożądane.