Pokaż menu

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia następnego.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymania  stolca lub moczu,
 • nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki, zmiana opatrunku), jeśli zlecił je dyżurujący lekarz oraz zabiegi wynikające z konieczności zachowania ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym przychodni lub w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych).
Świadczenia te są bezpłatne dla osób ubezpieczonych.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Ważne:
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. między 8.00-18.00 przez lekarza POZ.

Przy udzielaniu wyżej wymienionych świadczeń nie obowiązuje rejonizacja.

Na terenie miasta Wałbrzycha funkcjonują dwa gabinety Nocnej i Świątecznej Pomocy przy:

 • Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego

                ul. Sokołowskiego 4 (Piaskowa Góra)

 • Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego

                ul. Paderewskiego 10 (Nowe Miasto)

 

Informację opracował – Dział Organizacji i Nadzoru.                                    Wałbrzych 2017 r.