Pokaż menu

Specjalista ds. Organizacji Opieki Poszpitalnej.

Beata Przytocka-Kruczaj tel. 74/64 89 602 i kom. 885 030 007

Specjalista ds. Organizacji Opieki Poszpitalnej udziela wsparcia i porad Rodzinom Pacjentów hospitalizowanych w tut. Szpitalu. 

Zakres udzielanej pomocy obejmuje:

  • składanie wniosków o ubezpieczenie zdrowotne,
  • kompletowanie dokumentów oraz koordynacja w przekazywaniu Pacjentów do wybranego przez Rodzinę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Domu Seniora lub Domu Pomocy Społecznej,
  • przygotowywanie dokumentów celem orzeczenia stopnia niepełnosprawności,
  • organizowanie usług opiekuńczych po wypisie Pacjenta ze Szpitala.