Dyrekcja szpitala

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyrektor Szpitala<br> Mariusz Misiuna

Dyrektor Szpitala
Mariusz Misiuna

74 64 89 600
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa <br>

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

74 64 89 600
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych <br>

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

74 64 89 600
p.o. Głównego Księgowego<br>

p.o. Głównego Księgowego

74 64 89 708
Naczelna Pielęgniarka<br>mgr Małgorzata Wasiek

Naczelna Pielęgniarka
mgr Małgorzata Wasiek

74 64 89 689