Historia

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego obecny kształt uzyskał w 2008 r. po połączeniu z jednostkami, tj.  Specjalistycznym Szpitalem Zespolonym im. Stefana Batorego w Wałbrzychu i Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu.

Poniżej przedstawiamy historie każdej z jednostek.