Pokaż menu

Depozyt

Depozyt rzeczy wartościowych:

Pacjent może przekazać w momencie przyjęcia do szpitala swoje wartościowe przedmioty rodzinie (inne wskazanej przez siebie osobie/ lub do depozytu. Pacjent oddający rzeczy do depozytu otrzymuje kartę depozytową, będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.

Szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe, jeśli nie zostały oddane do depozytu przez pacjenta.