Pokaż menu

Zespół ds. etyki

I. Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu powołała Zespół ds. Etyki, którego zadaniem jest:

Pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej pracowników, pacjentów i ich rodzin w relacjach:

  • personel → pacjent bądź jego rodzina
  • przełożony → pracownik,
  • pracownik → pracownik.

Podejmowanie działań w sytuacji stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowych zachowań etycznych.

II. Z treścią KODEKSU ETYKI można zapoznać się na stronie internetowej Szpitala: www.zdrowie.walbrzych.pl

III. Uwagi, co do nie przestrzegania zasad Kodeksu Etyki mogą kierować Pacjenci i ich rodziny oraz Pracownicy Szpitala. Wniosek może być złożony w formie pisemnej do Sekretariatu Dyrektora Szpitala lub drogą mailową na adres sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl

IV. Problemy etyczne można zgłaszać kontaktując się osobiście z członkami Zespołu ds. Etyki lub telefonicznie:

  • dr n. med. Roman Szełemej 603 940 242
  • lekarz Robert Dobrowolski 74 64 89 648
  • dr n. społecznych Violetta Tanaś 74 64 89 804
  • mgr Elżbieta Kwiatek 74 64 89 675


Wałbrzych, dnia 01.09.2020 r.

Pliki do pobrania