Ochrona Danych Osobowych

18 października 2016

Obowiązek informacyjny

oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji

o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowny Pacjencie!

Na podst. art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Mariola Dudziak – Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:

Zbiór danych medycznych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Udostępniamy dane:

organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Pacjencie masz prawo:

do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych)

 

Najnowsze aktualności

2022-10-05
KONSORCJUM
2022-09-20
Badania płatne

Badania płatne

2022-07-18
Oświadczenie Szpitala
2022-07-15
Informacja Szpitala w sprawie wyroku