Oświadczenie Szpitala

18 lipca 2022

Wałbrzych, 18 lipca 2022 r.

Oświadczenie


          Szanując nieprawomocny wyrok, który zapadł 15 lipca 2022 r. przed Sądem Rejonowym
w Świdnicy, Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego umożliwił Panu Romanowi
 Szełemejowi powrót do pracy na dotychczasowych warunkach na stanowisko zajmowane w
chwili rozwiązania stosunku pracy. Stosunek pracy przewiduje pracę na około jedną czwartą
etatu w wymiarze średnio dwóch godzin dziennie na stanowisku lekarza specjalisty. Natomiast
powierzenie obowiązków lekarza kierującego oddziałem było zawarte na czas określony i
wygasło z dn. 09 marca 2022 r.
Należy podkreślić, iż z uwagi na dobro i bezpieczeństwo pacjentów, pełnienie obowiązków
lekarza kierującego Oddziałem Kardiologicznym nie może być realizowane w tak małym
wymiarze godzin. Ze względu na wagę tej funkcji, konieczna jest taka organizacja pracy, która
przede wszystkim zagwarantuje prawidłowe działanie oddziału i sprawowanie jak najlepszej
opieki nad pacjentami.
Pan Roman Szełemej nie zaakceptował zaproponowanej przez Szpital organizacji pracy w
Oddziale Kardiologicznym, odmówił przyjęcia skierowania na wstępne badania profilaktyczne
i nie przystąpił do pracy.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że w trosce o dobro naszych pacjentów, wszystkie zaangażowane
strony dołożą starań, aby nie zakłócano funkcjonowania oddziału oraz całego szpitala i nie
wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców miasta Wałbrzycha i regionu
wałbrzyskiego.


Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
 

Najnowsze aktualności

2022-10-05
KONSORCJUM
2022-09-20
Badania płatne

Badania płatne

2022-07-18
Oświadczenie Szpitala
2022-07-15
Informacja Szpitala w sprawie wyroku