Planowe niszczenie archiwalnej dokumentacji medycznej z lat 1997

17 maja 2018