Realizacja projektu termomodernizacyjnego

31 października 2014

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

 

1. Termomodernizacja budynków oraz budowa kolektorów słonecznych na budynkach Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego przy ul. Batorego i ul. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Nr wniosku : WND-RPDS.05.04.00-02-006/13

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 09/08/2011

Data rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu 23/12/2013

Data zakończnia rzeczowego realizacji projektu 15/12/2014

Data zakończenia finansowego realizacji projektu 28/12/2014

 

Wydatki kwalifikowalne 6 257 554,36

Poziom dofinansowania 84,56%

Kwota dofinansowania  5 291 387,97

Inwestycja polega na termomodernizacji budynku nr 1, termomodernizacji dachu budynku oddziałów dziecięcych przy ul. Batorego,  budowie instalacji solarnej wspomagającej działanie systemu ciepłej wody użytkowej na budynkach przy ul. Batorego i przy ul. Sokołowskiego oraz termomodernizacji kotłowni wraz z jej wyposażeniem mieszczącej się przy ul. Batorego. Podglądnijmy na jakim etapie jest obecnie nasz projekt.

 

Sylwia Grzondziel

Pełnomocnik ds. marketingu

Koordynator projektu

 

 

 


Najnowsze aktualności

2024-03-18
INFORMACJA DLA SPONSORÓW BADAŃ KLINICZNYCH / FIRMY CRO
2023-06-26
PRAWO ATOMOWE

PRAWO ATOMOWE

2022-10-05
KONSORCJUM
2022-09-20
Badania płatne

Badania płatne