SOR(RY) tu ratuje się życie !

22 lipca 2019

SO(RY) tu ratuje się życie ! To kampania edukacyjna zainicjowana przez Śląską Izbę Lekarską, do której przyłącza sie także Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Drodzy Pacjenci !

Kampanmia ma na celu uświadomić, że Szpitalny Oddział Ratunkowy to miejsce, gdzie udziela się pomocy medycznej osobom, które znajdują się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia!! Pozostałe osoby powinny zgłaszać się do lekarza rodzinnego lub gabinetu nocnej i świątecznej pomocy medycznej.