Specalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

27 października 2021

Specalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Załącznik nr do Zarządzenia Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu nr 93/2021 z dnia 19.10.2021 r.

Najnowsze aktualności

2022-10-05
KONSORCJUM
2022-09-20
Badania płatne

Badania płatne

2022-07-18
Oświadczenie Szpitala
2022-07-15
Informacja Szpitala w sprawie wyroku