Unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19

16 czerwca 2021

Unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych zostało przeprowadzone dzięki dotacji WFOŚiGW we Wrocławiu.