Utworzenie i działalność Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

8 kwietnia 2022
Pliki do pobrania

Umowa nr:   2021/ABM/06/00003-00 z dnia 04.03.2022 r.

Okres realizacji:   21.03.2022 - 28.02.2027                                                                     

Wartość dofinansowania:   6 156 753,75 zł  

Lokalizacja: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego,
ul. Alfreda Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych
w ramach konkursu pn. Tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych nr ABM/2021/6.

Celem projektu jest utworzenie i działalność Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Realizacja zadań objętych projektem umożliwi efektywne i skuteczne zarządzanie przebiegiem procesu badań klinicznych z jednoczesnym zwiększeniem liczby realizowanych badań klinicznych zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Celem nadrzędnym jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, którzy uzyskają w efekcie realizacji projektu dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii mających zastosowanie w leczeniu onkologicznym.

Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych zostanie utworzone jako wyodrębniona funkcjonalnie i organizacyjne komórka funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu posiadająca dostosowaną do swoich potrzeb specjalistyczną infrastrukturę badawczą oraz personel naukowo-medyczny.