Wykaz nieruchomości do sprzedaży.

3 marca 2021

Specjalisyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1977r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity DZ.U. z 2020r. poz 1990 z późn.zm.) podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz w załączeniu.