Zmiany w zakresie organizacji leczenia okologicznego i radioterapii

8 kwietnia 2022

Szanowni Państwo, drodzy Pacjenci

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu informuje, że działalność lecznicza w zakresie zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej nad pacjentami onkologicznymi, realizowana dotychczas przy wsparciu Międzynarodowego Centrum Onkologii, będzie kontynuowana i rozwijana w ramach struktury organizacyjnej Szpitala w Wałbrzychu.

Kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia onkologicznego nadal będą udzielane wszystkim osobom zmagającym się z problemem choroby nowotworowej, zarówno w ramach zespołu poradni specjalistycznych, jak i zakładu radioterapii. 

Planowane zmiany w zakresie organizacji leczenia onkologicznego i radioterapii, które będą sukcesywnie wprowadzane w połowie 2022 roku, wynikają między innymi z wygaśnięcia umowy z firmą Affidea Sp. z o.o.

Liczne doświadczenia w leczeniu różnego rodzaju nowotworów zdobyte na przestrzeni ostatnich lat umożliwiły wypracowanie ścieżki szybkiej diagnostyki onkologicznej i optymalizację prowadzonej  terapii onkologicznej. Celem naszych działań jest zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków do dalszego polepszania dostępności diagnostyki i leczenia onkologicznego dla  wszystkich pacjentów z naszego regionu, a także w skali całego kraju. Zamierzenie to, zostanie zrealizowane przy współudziale wiodących ośrodków onkologicznych, które w ramach wymiany doświadczeń oraz wypracowanych dobrych praktyk klinicznych zapewnią niezbędne wsparcie merytoryczne w rozwoju nowoczesnych skutecznych form diagnostyki i leczenia nowotworów. W ramach planowanych działań zostanie ponadto wzmocniony potencjał wykonawczy wszystkich komórek biorących udział w realizacji procesu leczenia onkologicznego poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod i sprzętu medycznego.

Wszelkich niezbędnych informacji dla pacjentów na temat organizacji i przebiegu leczenia onkologicznego oraz radioterapii w Szpitalu udziela koordynator, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 885 454 848

 

 

Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

 

Najnowsze aktualności

2024-03-18
INFORMACJA DLA SPONSORÓW BADAŃ KLINICZNYCH / FIRMY CRO
2023-06-26
PRAWO ATOMOWE

PRAWO ATOMOWE

2022-10-05
KONSORCJUM
2022-09-20
Badania płatne

Badania płatne