Dyrekcja szpitala

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

p.o. Dyrektora<br> mgr inż. Adriana Tomusiak

p.o. Dyrektora
mgr inż. Adriana Tomusiak

74 64 89 600
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa <br> lekarz Romuald Komandowski

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lekarz Romuald Komandowski

74 64 89 600
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych <br> mgr Adam Szkudlarek

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr Adam Szkudlarek

74 64 89 697

p.o. Głównego Księgowego
mgr Anna Mickiewicz

74 64 89 708

Naczelna Pielęgniarka
mgr Małgorzata Wasiek

74 64 89 689