Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka Pielęgniarska

74 64 89 808

Gabinet Lekarski

74 64 89 923

Pielęgniarka Oddziałowa
Anna Wiśniewska

74 64 89 835

Sekretariat

74 64 89 811