Oddział Chorób Wewnętrznych I

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek 1

74 64 89 619

Dyżurka pielęgniarek 2

74 64 89 951

Gabinet lekarzy

74 64 89 618

Pilęgniarka Oddziałowa
Jolanta Bawiec

74 64 89 987

Sekretariat

74 64 89 616