Oddział Kardiologiczny

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek odc. A

74 64 89 621

Dyżurka pielęgniarek odc. B

74 64 89 626

Gabinet lekarzy

74 64 89 624

Pilęgniarka Oddziałowa
Agnieszka Bradel

74 64 89 956

Sekretariat

74 64 89 622