Oddział Neurologiczny

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek

74 64 89 639

Gabinet lekarzy

74 64 89 638

Pilęgniarka Oddziałowa
Danuta Jurczyńska

74 64 89 906

Sekretariat

74 64 89 629