Oddział Onkologiczny

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek

74 64 89 731

Gabinet lekarski

74 64 89 983

Oddział Dzienny Chemioterapii

74 64 89 732

Sekretariat

74 64 89 957