Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Lekarz Kierujący Oddziałem Lek. med.
Teresa Nowak

74 64 89 798